top of page

Các khóa học qua video

Tổng quan về BIM dành cho người mới.

Khóa học giúp bạn có cái nhìn đúng và khái quát về BIM

FREE

Senior BIM Manager

Nguyễn Như Trang

Kiểm tra xung đột thiết kế với Navisworks.

Giúp bạn quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế thông qua việc phát hiện sớm các xung đột.

Coming soon

...

bottom of page