top of page

Các khóa học trực tiếp

Phát triển chiến lược triển khai BIM cho dự án.

Khóa học hướng dẫn chi tiết cách xây dựng chiến lược phù hợp để ứng dụng BIM trong dự án dành cho chủ đầu tư.

Nguyễn Như Trang

Khai giảng

Senior BIM manager

May 11, 2020

2,800,000 ₫

Thiết kế "Nhiệm vụ triển khai BIM" cho dự án

Khóa học cung cấp hướng dẫn chi tiết giúp ban quản lý dự án xây dựng nhiệm vụ triển khai BIM cho dự án một cách hiệu quả.

Nguyễn Như Trang

Khai giảng

Senior BIM manager

...

Coming soon

Nền tảng sáng tạo với DynamoRevit

Khóa học giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành chuyên gia sáng tạo trong môi trường BIM

Hồ Văn Chương

Khai giảng

BIM technology specialist

Apr 15, 2020

4,000,000 ₫

Quản lý hồ sơ dự án trong môi trường BIM

Khóa học cung cấp hướng dẫn để quản lý thông tin dự án một cách hiệu quả với các nền tảng đám mây.

...

Khai giảng

...

Coming soon

Kiểm tra xung đột thiết kế với Navisworks

Khóa học hướng dẫn bạn phát hiện sớm các xung đột trong thiết kế với phần mềm Navisworks để kiểm soát chất lượng hồ sơ bản vẽ.

Lê Hưng Phúc

Khai giảng

Project BIM manager

May 4, 2020

3,200,000 ₫

bottom of page