top of page

Thi Chứng chỉ

Chúng tôi tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế cho nhiều phần mềm khác nhau

Lấy chứng chỉ quốc tế ngay hôm nay với các khóa đào tạo phần mềm và BIM của chúng tôi.
Các chứng chỉ AUTODESK bao gồm.
Các chứng chỉ AUTODESK.
CERT.ACAD.00
AutoCAD Certified User.
Đăng ký trực tuyến.
Giấy chứng nhận hoàn thành.

Sau khi hoàn tất mỗi bài kiểm tra, các ứng viên sẽ nhận được một giấy chứng nhận đã hoàn thành và đạt những yêu cầu.

Các dịch vụ của chúng tôi.

Là một Trung tâm Khảo thí được ủy quyền của AUTODESK, chúng tôi có khả năng tổ chức kiểm tra và xác nhận những người có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm của AUTODESK. Những học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo được chứng nhận của chúng tôi cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận Hoàn thành được công nhận trên toàn cầu từ Autodesk.

CERT.ACAD.01
AutoCAD Certified Professional.
Đăng ký trực tuyến.
CERT.ACIV.01
Civil 3D Certified Professional.
CERT.RARC.00
Revit Architecture Certified User.
CERT.RARC.01
Revit Architecture Certified Prof.
CERT.RSTR.01
Revit Structure Certified Prof.
CERT.RMEP.01
Revit MEP Mechanical Certified Prof.
CERT.RMEP.02
Revit MEP Electrical Certified Prof.
ARCHICAD certifications.

Coming soon...we are working with GRAPHISOFT to obtain the rights for certification for all ARCHICAD users. Once completed, we will be the only center in Vietnam with the ability to provide this type of certification. 

Upon completion of each course, the candidate will receive a certificate indicating the completion of the course. This candidate will then qualify to take the exam in order to obtain the Professional GRAPHISOFT's Online Test based on various types and disciplines. 

 

Stand out as a well-trained ARCHICAD user.

​​​

We believe that the number of expert ARCHICAD users runs into the several thousands. In many cases, however, even these experts themselves do not realize their true abilities – abilities which are currently very much in demand. GRAPHISOFT’s online test gives users the opportunity to measure their ARCHICAD knowledge against a global standard, to further develop their skills and to improve their chances of finding ARCHICAD jobs around the world as well as regionally.

Tại sao nên lấy chứng chỉ?

Với chứng chỉ AUTODESK, bạn sẽ trở nên nổi bật so với những người dùng khác và dễ dàng thu hút các nhà tuyển dụng với khả năng của mình.

  • Đạt được sự công nhận có giá trị toàn cầu giúp chứng mình năng lực của bạn, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm việc làm với mức đãi ngộ cao.

  • Giúp bạn thúc đẩy sự nghiệp và tăng cường uy tín cũng như sự thành công trong nghề nghiệp.

  • Xác nhận những kỹ năng của bạn và gia nhập vào đội ngũ các chuyên gia AUTODESK.

  • Được quyền sử dụng các logo dành cho chuyên gia AUTODESK, tên bạn cũng được liệt kê trong cơ sở dữ liệu các chuyên gia được công nhận của AUTODESK.

Phổ biến nhất --->
bottom of page